Ever Clean - Extra StrenghtEver Clean - Extra Strenght

Den nya formulan har förbättrad klumpbildningsförmåga
och dessutom aktivt kol i varje korn för att
fånga upp och hålla kvar odörmolekylerna.

Finns i 6 kg och 11 kg´s förpackningar

Ever Clean - Multiple Cat
Ever Clean - Multiple Cat

Denna nya sort innehåller aktivt kol för
att fånga upp och hålla kvar odörmolekylerna.
Multiple Cat är framtaget för hushåll med fler än en katt
och är därför parfymerad och består av fler bakteriehämmande
mineraler för att minska uppkomsten av dålig lukt.

Finns i 6 Kg och 11 Kg´s förpackningar

RSS 2.0